1η Ιουνίου 2018 – Επτά (7) ημέρες όπου o GDPR είναι νόμος στην ΕΕ - GDPR Awareness Blog - GDPR Awareness

Go to content

1η Ιουνίου 2018 – Επτά (7) ημέρες όπου o GDPR είναι νόμος στην ΕΕ

GDPR Awareness
Published by in GDPR ·
Tags: #GDPR#Compliance#PersonalData#PrivateData#DataProtection

Την τελευταία εβδομάδα λάβαμε δεκάδες τηλεφωνήματα από εταιρίες και επαγγελματίες που ανησυχούν για την εφαρμογή του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).   Εταιρίες, οργανισμοί και επαγγελματίες οι οποίοι διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα δεν θα πρέπει να σκέφτονται την 25η Μαΐου ως μια Τελική Προθεσμία. Εφ’ όσον έχετε αρχίσει ή πρόκειται να αρχίσετε σύντομα τις εργασίες συμμόρφωσης με τον GDPR, με ορίζοντα συμμόρφωσης πριν το τέλος του 2018, δεν θα πρέπει να ανησυχείτε.

Έχουμε υλοποιήσει μια διαδικασία με την οποία μπορείτε αν ξεκινήσετε την συμμόρφωσης σας άμεσα, να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση σας όσον αφορά τον βαθμό συμμόρφωσης εντός μιας εβδομάδας και να παράγετε τις πρώτες αναφορές εντός δύο εβδομάδων.

Η CubeIQ και η KontakosMC, διαθέτοντας ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων και δικηγόρων και σε συνεργασία με τους καλύτερους επαγγελματίες στον τομέα του ΙΤ βρίσκεται στη διάθεσή σας για να αναλάβει πλήρως ή μερικώς το Έργο Συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ (GDPR) καθώς και να παράσχει διευκρινίσεις και κατευθύνσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις που επιβάλλει ο νέος Κανονισμός με την διαχείριση δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.


####Ποιούς Αφορά

Αφορά όλους τους οργανισμούς, εταιρίες και επαγγελματίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα Πολιτών της Ευρώπης.

Αφορά εταιρίες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα Πολιτών της Ευρώπης.

© 2018 CubeIQ Limited
Τι είναι Προσωπικά Δεδομένα

Όνομα και Επώνυμο
Διεύθυνση κατοικίας
Τηλέφωνο, email
Ηλικία, Φύλλο
Οικογενειακή κατάσταση
Επάγγελμα
Διεύθυνση εργασίας
ΑΦΜ
Οικονομική κατάσταση
Φυσικά χαρακτηριστικά
...
Τι είναι Ειδικά Δεδομένα

Ιατρικά, Θρησκευτικά, και Πολιτικά δεδομένα
Eρωτικές προτιμήσεις
Συμμετοχή σε οργανώσεις, σωματεία, ομάδες δράσης
Φυλή
Συνδικαλιστική δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες
Συνήθειες και ενδιαφέροντα
...
GDPR Services On Time
GDPR Services
CubIQ Limited
KontakosMC LP
Back to content