Συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ σε Δέκα Βήματα και Επιπτώσεις στις Εταιρικές Διαδικασίες - GDPR Awareness Blog - GDPR Awareness

Go to content

Συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ σε Δέκα Βήματα και Επιπτώσεις στις Εταιρικές Διαδικασίες

GDPR Awareness
Published by in Compliance GDPR ·
Tags: #GDPR#Compliance#PersonalData#PrivateData#DataProtection

Για μια επιτυχημένη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ είναι σημαντικό ο κάθε οργανισμός φορέας να εντοπίσει έγκαιρα τις υποχρεώσεις του. Συστηματοποίηση τω βασικών βημάτων -  ενεργειών που πρέπει να ακολουθήσεις ο κάθε οργανισμός για να συμμορφωθεί με τον ΓΚΠΔ, είτε είναι Υπεύθυνος επεξεργασίας, είτε είναι Εκτελών την επεξεργασία είναι το πρώτο και σημιτική βήμα προς την συμμόρφωση. Στην διαδικασία συμμόρφωσης εμπλέκονται όλα τα τμήματα του οργανισμού, κύριο ρόλο όμως έχουν τα τμήματα της Διοίκησης, της Επιχειρησιακής Λειτουργίας, το Νομικό Τμήμα και το Τμήμα Πληροφορικής – Ασφάλειας.Η CubeIQ και η KontakosMC, διαθέτοντας ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων και δικηγόρων και σε συνεργασία με τους καλύτερους επαγγελματίες στον τομέα του ΙΤ βρίσκεται στη διάθεσή σας για να αναλάβει πλήρως ή μερικώς το Έργο Συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ (GDPR) καθώς και να παράσχει διευκρινίσεις και κατευθύνσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις που επιβάλλει ο νέος Κανονισμός με την διαχείριση δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.


####Ποιούς Αφορά

Αφορά όλους τους οργανισμούς, εταιρίες και επαγγελματίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα Πολιτών της Ευρώπης.

Αφορά εταιρίες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα Πολιτών της Ευρώπης.

© 2018 CubeIQ Limited
Τι είναι Προσωπικά Δεδομένα

Όνομα και Επώνυμο
Διεύθυνση κατοικίας
Τηλέφωνο, email
Ηλικία, Φύλλο
Οικογενειακή κατάσταση
Επάγγελμα
Διεύθυνση εργασίας
ΑΦΜ
Οικονομική κατάσταση
Φυσικά χαρακτηριστικά
...
Τι είναι Ειδικά Δεδομένα

Ιατρικά, Θρησκευτικά, και Πολιτικά δεδομένα
Eρωτικές προτιμήσεις
Συμμετοχή σε οργανώσεις, σωματεία, ομάδες δράσης
Φυλή
Συνδικαλιστική δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες
Συνήθειες και ενδιαφέροντα
...
GDPR Services On Time
GDPR Services
CubIQ Limited
KontakosMC LP
Back to content