Ερωτηματολόγια για τον Έλεγχο Επιπέδου Συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ - GDPR Awareness Blog - GDPR Awareness

Go to content

Ερωτηματολόγια για τον Έλεγχο Επιπέδου Συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ

GDPR Awareness
Published by in Compliance GDPR ·
Tags: #GDPR#Compliance#PersonalData#PrivateData#DataProtection

Η εκτίμηση συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR EU 2016/679) πραγματοποιείται μέσα από μια σειρά ερωτηματολογίων αυτό-αξιολόγησης.

Τα ερωτηματολόγια έχουν δημιουργηθεί για Μικρές Επιχειρήσεις, Ατομικές Επιχειρήσεις, Προσωπικές Εταιρίες, Επαγγελματίες και Λειτουργούς. Είναι επίσης κατάλληλα για μικρές οργανώσεις όπως π.χ. Αθλητικές Λέσχες και Αστικές Εταιρίες – Σωματεία.

Χρησιμοποιήστε τα ερωτηματολόγια για να βελτιώσετε την κατανόησή σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και θα μάθετε τι πρέπει να κάνετε για να βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε τα προσωπικά δεδομένα των υπάλληλων, πελατών, συνεργατών και προμηθευτών σας ασφαλή. Αφού συμπληρώσετε και μας αποστείλετε το ερωτηματολόγιο θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε με τις διαδικασίες και πρακτικές ώστε να μπορέσετε να συμμορφωθείτε με τον ΓΚΠΔ.


Η CubeIQ και η KontakosMC, διαθέτοντας ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων και δικηγόρων και σε συνεργασία με τους καλύτερους επαγγελματίες στον τομέα του ΙΤ βρίσκεται στη διάθεσή σας για να αναλάβει πλήρως ή μερικώς το Έργο Συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ (GDPR) καθώς και να παράσχει διευκρινίσεις και κατευθύνσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις που επιβάλλει ο νέος Κανονισμός με την διαχείριση δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

####
Ποιούς Αφορά

Αφορά όλους τους οργανισμούς, εταιρίες και επαγγελματίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα Πολιτών της Ευρώπης.

Αφορά εταιρίες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα Πολιτών της Ευρώπης.

© 2018 CubeIQ Limited
Τι είναι Προσωπικά Δεδομένα

Όνομα και Επώνυμο
Διεύθυνση κατοικίας
Τηλέφωνο, email
Ηλικία, Φύλλο
Οικογενειακή κατάσταση
Επάγγελμα
Διεύθυνση εργασίας
ΑΦΜ
Οικονομική κατάσταση
Φυσικά χαρακτηριστικά
...
Τι είναι Ειδικά Δεδομένα

Ιατρικά, Θρησκευτικά, και Πολιτικά δεδομένα
Eρωτικές προτιμήσεις
Συμμετοχή σε οργανώσεις, σωματεία, ομάδες δράσης
Φυλή
Συνδικαλιστική δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες
Συνήθειες και ενδιαφέροντα
...
GDPR Services On Time
GDPR Services
CubIQ Limited
KontakosMC LP
Back to content