Τυποποιημένοι Συμβατικοί Όροι (ΤΣΟ - SCC) - GDPR Awareness

Go to content

Τυποποιημένοι Συμβατικοί Όροι (ΤΣΟ - SCC)

Resources

ANNEX to the Implementation Decision 914/2021 of 4th June 2021 on Standard Contractual Clauses for the Transfer of Personal Data to Third Countries Pursuant to Regulation (EU) 2016/679.


Εκτελεστική Απόφαση 914/2021 της 4ης Ιουνίου 2021 Σχετικά με τους Τυποποιημένους Συμβατικούς Όρους για τη Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προς Τρίτες Χώρες Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.


Implementation Decision 914/2021 of 4th June 2021 on Standard Contractual Clauses for the Transfer of Personal Data to Third Countries Pursuant to Regulation (EU) 2016/679.


EU Standard Contractual Clauses from iapp in Microsoft© Word Format.
Ποιούς Αφορά
Αφορά όλους τους οργανισμούς, εταιρίες και επαγγελματίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα Πολιτών της Ευρώπης.
Αφορά εταιρίες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα Πολιτών της Ευρώπης.

© 2018 - 2023 CubeIQ Limited
Τι είναι Προσωπικά Δεδομένα
Όνομα και Επώνυμο
Διεύθυνση κατοικίας
Τηλέφωνο, email
Ημερομηνία γέννησης
Ηλικία
Φύλο
Οικογενειακή κατάσταση
Επάγγελμα
Διεύθυνση εργασίας
ΑΦΜ
Οικονομική κατάσταση
Φυσικά χαρακτηριστικά
...
Τι είναι Ειδικά Δεδομένα
Ιατρικά, Θρησκευτικά, και Πολιτικά δεδομένα
Eρωτικές προτιμήσεις
Συμμετοχή σε οργανώσεις, σωματεία, ομάδες δράσης
Φυλή
Συνδικαλιστική δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες
Συνήθειες και ενδιαφέροντα
...
GDPR Services On Time
GDPR Services
CubIQ Limited
2024.01.30.v1.10.r2.40.29
Back to content