Πόροι - Resources - GDPR Awareness

Go to content

Πόροι - ResourcesGDPR Compliance
CubeIQ Proposed Solutions


Συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ
Προτενόμενες Λύσεις της CubeIQ


General Data Protection Regulation
CubeIQ Approach on GDPR ComplianceΓενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων
Η Προσέγγιση της CubeIQ


Addressing GDPR Compliance: CubeIQ and SafeNet*
* SafeNet is a business unit of Gemalto B.V.


A Holistic Approach to GDPR Compliance


Preparing for the General Data Protection Regulation


Six Steps to GDPR Compliance


[EL/GR] Είστε Έτοιμοι για τον GDPR

EE ΓΚΠΔ Nέες Eυκαιρίες, Nέες Yποχρεώσεις


ΓΚΠΔ Κανονοσμός (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016


GDPR Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016


GDPR Compliance Compact GuideΓΚΠΔ Αναγκαία Βήματα ΣυμμόρφωσηςΥπηρεσίες Φιλοξενίας και ΓΚΠΔ


Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής
Ανακοίνωση για τον ΓΚΠΔ


Φαρμακεία και ΓΚΠΔ


CubeIQ GDPR Compliance Services for Large Corporations


2014 Εγχειρίδιο Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων


2014 Handbook on European Data Protection Law


Handbook on European Data Protection Law, 2018 Edition

Μια Νέα Σχέση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων, www.dpa.gr

Κατάργηση Γνωστοποίησης Τήρησης Αρχείου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, www.dpa.gr

Απαιτήσεις Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, Data Protection Officer (DPO), www.dpa.gr
Ποιούς Αφορά

Αφορά όλους τους οργανισμούς, εταιρίες και επαγγελματίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα Πολιτών της Ευρώπης.

Αφορά εταιρίες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα Πολιτών της Ευρώπης.

© 2018 CubeIQ Limited
Τι είναι Προσωπικά Δεδομένα

Όνομα και Επώνυμο
Διεύθυνση κατοικίας
Τηλέφωνο, email
Ηλικία, Φύλλο
Οικογενειακή κατάσταση
Επάγγελμα
Διεύθυνση εργασίας
ΑΦΜ
Οικονομική κατάσταση
Φυσικά χαρακτηριστικά
...
Τι είναι Ειδικά Δεδομένα

Ιατρικά, Θρησκευτικά, και Πολιτικά δεδομένα
Eρωτικές προτιμήσεις
Συμμετοχή σε οργανώσεις, σωματεία, ομάδες δράσης
Φυλή
Συνδικαλιστική δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες
Συνήθειες και ενδιαφέροντα
...
GDPR Services On Time
GDPR Services
CubIQ Limited
KontakosMC LP
Back to content