Υπηρεσίες - Services - GDPR Awareness

Go to content

Υπηρεσίες - Services


  • Οργανισμοί, Εταιρίες και Επαγγελματίες που Διαχειρίζονται Προσωπικά Δεδομένα.
  • Οργανισμοί και Εταιρίες που Επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα.


  • Οργανισμοί και Εταιρίες που Απαιτείται να Διατηρούν Ασφαλή τα Πληροφοριακά τους Δεδομένα.
  • Οργανισμοί και Εταιρίες που Απαιτείται να Διαχειριστούν την Ασφάλεια των Περιουσιακών τους Στοιχείων.


Εφαρμογές Λογισμικού για την Συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ (EU 2016/679).

  • Πλατφόρμα ComplyKey™
    • Η πλατφόρμα ComplyKey™ χρησιμοποιείται για την ανάλυση περιεχομένου σε δομημένα και μη δομημένα δεδομένα όπως απαιτείται από έναν αριθμό άρθρων του ΓΚΠΔ.

(α) για την διατήρηση της ακεραιότητας και την προστασία των δεδομένων,
(β) για την απαίτηση του ΓΚΠΔ για την ανίχνευση και ειδοποίηση παραβιάσεων και
(γ) για την παρακολούθηση και αποκατάσταση των παραβιάσεων της πολιτικής ασφαλείας.

  • WebGDPR™
    • Η εφαρμογή λογισμικού WebGDPR™ είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή λογισμικού η οποία χρησιμοποιείται σε ιστότοπους (websites), ιστοσελίδες (web pages) και διαδικτυακές εφαρμογές (web bases applications) για την άμεση συμμόρφωση τους με τον ΓΚΠΔ.


Ποιούς Αφορά
Αφορά όλους τους οργανισμούς, εταιρίες και επαγγελματίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα Πολιτών της Ευρώπης.
Αφορά εταιρίες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα Πολιτών της Ευρώπης.

© 2018 - 2023 CubeIQ Limited
Τι είναι Προσωπικά Δεδομένα
Όνομα και Επώνυμο
Διεύθυνση κατοικίας
Τηλέφωνο, email
Ημερομηνία γέννησης
Ηλικία
Φύλο
Οικογενειακή κατάσταση
Επάγγελμα
Διεύθυνση εργασίας
ΑΦΜ
Οικονομική κατάσταση
Φυσικά χαρακτηριστικά
...
Τι είναι Ειδικά Δεδομένα
Ιατρικά, Θρησκευτικά, και Πολιτικά δεδομένα
Eρωτικές προτιμήσεις
Συμμετοχή σε οργανώσεις, σωματεία, ομάδες δράσης
Φυλή
Συνδικαλιστική δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες
Συνήθειες και ενδιαφέροντα
...
GDPR Services On Time
GDPR Services
CubIQ Limited
2024.01.30.v1.10.r2.40.29
Back to content