Πληροφορίες - Information - GDPR Awareness

Go to content

Πληροφορίες - Information


 • Ξενοδοχεία.
 • Τουριστικά Γραφεία.
 • Εταιρίες Ενοικιάσεως Μεταφορικών Μέσων.


 • Φαρμακεία και Φαρμακαποθήκες.
 • Εταιρείες Εισαγωγής - Διανομής Φαρμάκων, Παραφαρμάκων και Καλλυντικών.
 • Εταιρείες Εισαγωγής Ιατρικών Ειδών.
 • Ιατρεία και Ιατρικά Κέντρα.


 • Ιδιωτικοί οργανισμοί παροχής υπηρεσιών βασικής και μέσης εκπαίδευσης.
  • Βρεφονηπιακοί σταθμοί
  • Νηπιαγωγεία.
  • Δημοτικά σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια.
 • Ιδιωτικοί οργανισμοί παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης ξένων γλωσσών.
 • Ιδιωτικοί οργανισμοί παροχής υπηρεσιών προγύμνασης – φροντιστήρια.

Ποιούς Αφορά
Αφορά όλους τους οργανισμούς, εταιρίες και επαγγελματίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα Πολιτών της Ευρώπης.
Αφορά εταιρίες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα Πολιτών της Ευρώπης.

© 2018 - 2023 CubeIQ Limited
Τι είναι Προσωπικά Δεδομένα
Όνομα και Επώνυμο
Διεύθυνση κατοικίας
Τηλέφωνο, email
Ημερομηνία γέννησης
Ηλικία
Φύλο
Οικογενειακή κατάσταση
Επάγγελμα
Διεύθυνση εργασίας
ΑΦΜ
Οικονομική κατάσταση
Φυσικά χαρακτηριστικά
...
Τι είναι Ειδικά Δεδομένα
Ιατρικά, Θρησκευτικά, και Πολιτικά δεδομένα
Eρωτικές προτιμήσεις
Συμμετοχή σε οργανώσεις, σωματεία, ομάδες δράσης
Φυλή
Συνδικαλιστική δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες
Συνήθειες και ενδιαφέροντα
...
GDPR Services On Time
GDPR Services
CubIQ Limited
2024.01.30.v1.10.r2.40.29
Back to content