Ελληνική Νομοθεσία Προστασίας Πληροφοριοδοτών (Νόμος 4990, 11 Νοεμβρίου 2022) - GDPR Awareness

Go to content

Ελληνική Νομοθεσία Προστασίας Πληροφοριοδοτών (Νόμος 4990, 11 Νοεμβρίου 2022)

Resources


Οδηγία (EE) 2019/1937 για την Προστασίας Πληροφοριοδοτών
Δημοσίευση από την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςDirective (EU) 2019/1937 on the Protection of Persons Who Report Union Law Breaches
Published by the Official Journal of the European UnionΕλληνικός Νόμος Προστασίας Πληροφοριοδοτών
Ελληνική Δημοκρατία - Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Νόμος Υπ. Αριθμ. 49904624 της 11ης Noembr;ioy 2012 για την
Ενσωμάτωση της Οδηγίας ΕΕ - 1937/2019Ελληνικός Νόμος Προστασίας Πληροφοριοδοτών
Σύνοψη του Νόμου & Υποχρεώσεις κατά την ΛειτουργίαCubeIQ Σύνοψη Whistleblowing Platform

Ποιούς Αφορά
Αφορά όλους τους οργανισμούς, εταιρίες και επαγγελματίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα Πολιτών της Ευρώπης.
Αφορά εταιρίες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα Πολιτών της Ευρώπης.

© 2018 - 2023 CubeIQ Limited
Τι είναι Προσωπικά Δεδομένα
Όνομα και Επώνυμο
Διεύθυνση κατοικίας
Τηλέφωνο, email
Ημερομηνία γέννησης
Ηλικία
Φύλο
Οικογενειακή κατάσταση
Επάγγελμα
Διεύθυνση εργασίας
ΑΦΜ
Οικονομική κατάσταση
Φυσικά χαρακτηριστικά
...
Τι είναι Ειδικά Δεδομένα
Ιατρικά, Θρησκευτικά, και Πολιτικά δεδομένα
Eρωτικές προτιμήσεις
Συμμετοχή σε οργανώσεις, σωματεία, ομάδες δράσης
Φυλή
Συνδικαλιστική δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες
Συνήθειες και ενδιαφέροντα
...
GDPR Services On Time
GDPR Services
CubIQ Limited
2024.01.30.v1.10.r2.40.29
Back to content