Ερωτηματολόγιο MME - Questionaire #2 - GDPR Awareness

Go to content

Ερωτηματολόγιο MME - Questionaire #2


Εκτίμηση συμμορφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) για Μικρές Επιχειρήσεις, Προσωπικές Εταιρίες, Επαγγελματίες και Λειτουργούς.


Ερωτηματολόγιο MME #2: Διαδικασίες
Προσωπική/ΑτομικήΜονοπρόσωπη ΕΠΕΑΕ
ΟΕΕΠΕ
ΕΕΙΚΕ Τηλέφωνο Email

 Ιδιοκτήτης Μέτοχος Μεσαίο Στέλεχος
 Σενέταιρος Υψηλόβαθμο Στέλεχος

ΝαίΌχι

ΝαίΌχι

ΝαίΌχι

ΝαίΌχιΕν μέρει

ΝαίΌχιΕν μέρει

ΝαίΌχιΕν μέρει

ΝαίΌχιΕν μέρει

ΝαίΌχιΕν μέρει

 Πρόσβαση ή Λήψη αντιγράφου Διαγραφή των δεδομένων Ύποβολή ένστασης
 Ενημέρωση των δεδομένων Περιορισμός της επεξεργασίας
 Διόρθωση των δεδομένων Μεταφορά των δεδομένων

ΝαίΌχι

ΝαίΌχι

ΝαίΌχιΕν μέρει

ΝαίΌχι

 Το όνομα της επιχείρησης και το όνομα του υπευθύνου για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
 Γιατί διατηρείτε τα προσωπικά δεδομένα (περιγραφή της αιτίας νόμιμης επεξεργασίας) και τι κάνετε με αυτά (περιγραφή χρήσης και επεξεργασίας).
 Από πού και πώς αποκτήσατε αυτά τα προσωπικά δεδομένα.
 Με ποια/ες άλλες επιχειρήσεις μοιράζεστε αυτα προσωπικά δεδομένα, με ποιο τρόπο το κάνετε αυτό και αν τα μεταφέρετε εκτός επιχείρησης, κράτους ή/και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης .
 Πόσο χρονικό διάστημα κρατάτε τα προσωπικά δεδομένα για χρήση και επεξεργασία.
 Πως τα άτομα των οποίων διατηρείτε και αποθηκεύετε τα προσωπικά τους δεδομένα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά και να ζητήσουν διόρθωση, μείωση της επεξεργασίας, διαγραφή των δεδομένων τους ή ένα αντίγραφο αυτών.
 Πώς να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο της επιχείρησης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 Πώς να παραπονεθούν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – www.dpa.gr.
 Αν επεξεργάζεστε τα προσωπικά δεδομένα με αποτέλεσμα να εκτελούνται αυτοματοποιημένες διαδικασίες ή να δημιουργείτε κατηγοριοποίηση και προφίλ των ατόμων των οποίων διατηρείτε τα προσωπικά δεδομένα.

ΝαίΌχιΕν μέρει

ΝαίΌχιΈν μέρει

Ναί
'Οχι

r.1.15.00 - 23/11/2018
Ποιούς Αφορά
Αφορά όλους τους οργανισμούς, εταιρίες και επαγγελματίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα Πολιτών της Ευρώπης.
Αφορά εταιρίες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα Πολιτών της Ευρώπης.

© 2018 - 2023 CubeIQ Limited
Τι είναι Προσωπικά Δεδομένα
Όνομα και Επώνυμο
Διεύθυνση κατοικίας
Τηλέφωνο, email
Ημερομηνία γέννησης
Ηλικία
Φύλο
Οικογενειακή κατάσταση
Επάγγελμα
Διεύθυνση εργασίας
ΑΦΜ
Οικονομική κατάσταση
Φυσικά χαρακτηριστικά
...
Τι είναι Ειδικά Δεδομένα
Ιατρικά, Θρησκευτικά, και Πολιτικά δεδομένα
Eρωτικές προτιμήσεις
Συμμετοχή σε οργανώσεις, σωματεία, ομάδες δράσης
Φυλή
Συνδικαλιστική δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες
Συνήθειες και ενδιαφέροντα
...
GDPR Services On Time
GDPR Services
CubIQ Limited
2024.01.30.v1.10.r2.40.29
Back to content