Ερωτηματολόγιο MME - Questionaire #3 - GDPR Awareness

Go to content

Ερωτηματολόγιο MME - Questionaire #3


Εκτίμηση συμμορφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) για Μικρές Επιχειρήσεις, Προσωπικές Εταιρίες, Επαγγελματίες και Λειτουργούς.


Ερωτηματολόγιο MME #3: Συμβάσεις
Προσωπική/ΑτομικήΜονοπρόσωπη ΕΠΕΑΕ
ΟΕΕΠΕ
ΕΕΙΚΕ Τηλέφωνο Email

 Ιδιοκτήτης Μέτοχος Μεσαίο Στέλεχος
 Συνέταιρος Υψηλόβαθμο Στέλεχος

ΝαίΌχιΕν μέρει

ΝαίΌχιΕν μέρει

ΝαίΌχιΕν μέρει

ΝαίΌχιΕν μέρει

ΝαίΌχιΕν μέρει

r.1.15.00 - 23/11/2018
Ποιούς Αφορά
Αφορά όλους τους οργανισμούς, εταιρίες και επαγγελματίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα Πολιτών της Ευρώπης.
Αφορά εταιρίες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα Πολιτών της Ευρώπης.

© 2018 - 2023 CubeIQ Limited
Τι είναι Προσωπικά Δεδομένα
Όνομα και Επώνυμο
Διεύθυνση κατοικίας
Τηλέφωνο, email
Ημερομηνία γέννησης
Ηλικία
Φύλο
Οικογενειακή κατάσταση
Επάγγελμα
Διεύθυνση εργασίας
ΑΦΜ
Οικονομική κατάσταση
Φυσικά χαρακτηριστικά
...
Τι είναι Ειδικά Δεδομένα
Ιατρικά, Θρησκευτικά, και Πολιτικά δεδομένα
Eρωτικές προτιμήσεις
Συμμετοχή σε οργανώσεις, σωματεία, ομάδες δράσης
Φυλή
Συνδικαλιστική δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες
Συνήθειες και ενδιαφέροντα
...
GDPR Services On Time
GDPR Services
CubIQ Limited
2024.01.30.v1.10.r2.40.29
Back to content