Ερωτηματολόγια MME - Questionaires - GDPR Awareness

Go to content

Ερωτηματολόγια MME - Questionaires


Εκτίμηση συμμορφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) για Μικρές Επιχειρήσεις, Προσωπικές Εταιρίες, Επαγγελματίες και Λειτουργούς.

Εκτίμηση συμμορφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) πραγματοποιείται μέσα από μια σειρά ερωτηματολογίων αυτό-αξιολόγησης.

Τα ερωτηματολόγια έχουν δημιουργηθεί για Μικρομεσαίες και Μικρές Επιχειρήσεις, Ατομικές Επιχειρήσεις, Προσωπικές Εταιρίες, Επαγγελματίες και Λειτουργούς. Είναι επίσης κατάλληλα για μικρές οργανώσεις όπως π.χ. Αθλητικές Λέσχες και Αστικές Εταιρίες – Σωματεία. Η σωστή διαχείριση των πληροφοριών είναι μέρος μιας σωστή επιχειρηματικής λογικής. Η συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ (GDPR EU 2016/679) βελτιώνει την τη φήμη της επιχείρησής σας, αυξάνει την εμπιστοσύνη των πελατών και των εργαζομένων και διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες επί προσωπικών δεδομένων είναι ακριβείς, συναφείς και ασφαλείς εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.

Χρησιμοποιήστε τα ερωτηματολόγια για να βελτιώσετε την κατανόησή σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και θα μάθετε τι πρέπει να κάνετε για να βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε τα προσωπικά δεδομένα των υπάλληλων, πελατών, συνεργατών και προμηθευτών σας ασφαλή. Αφού συμπληρώσετε και μας αποστείλετε το ερωτηματολόγιο θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε με τις διαδικασίες και πρακτικές ώστε να μπορέσετε να συμμορφωθείτε με τον ΓΚΠΔ.

Κάθε ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ανεξάρτητα από άλλα ερωτηματολόγια και δεν απαιτεί περισσότερο από πέντε (5) λεπτά για να ολοκληρωθεί.

Όταν αποστείλετε το ερωτηματολόγιο, για επιβεβαίωση θα παραλάβετε ένα email με τις απαντήσεις σας,


Ποιούς Αφορά
Αφορά όλους τους οργανισμούς, εταιρίες και επαγγελματίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα Πολιτών της Ευρώπης.
Αφορά εταιρίες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα Πολιτών της Ευρώπης.

© 2018 - 2023 CubeIQ Limited
Τι είναι Προσωπικά Δεδομένα
Όνομα και Επώνυμο
Διεύθυνση κατοικίας
Τηλέφωνο, email
Ημερομηνία γέννησης
Ηλικία
Φύλο
Οικογενειακή κατάσταση
Επάγγελμα
Διεύθυνση εργασίας
ΑΦΜ
Οικονομική κατάσταση
Φυσικά χαρακτηριστικά
...
Τι είναι Ειδικά Δεδομένα
Ιατρικά, Θρησκευτικά, και Πολιτικά δεδομένα
Eρωτικές προτιμήσεις
Συμμετοχή σε οργανώσεις, σωματεία, ομάδες δράσης
Φυλή
Συνδικαλιστική δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες
Συνήθειες και ενδιαφέροντα
...
GDPR Services On Time
GDPR Services
CubIQ Limited
2024.01.30.v1.10.r2.40.29
Back to content